Z histórie spoločnosti

Home » O firme » Z histórie spoločnosti
2017
április
Heiche Lengyelország
Alumínium alkatrészek passzíváló gyártósorának átépítése, többek között az új fejlesztésú Alu Cast Protect eljárás bővítésével.

Január
Začiatok používania maľovania KTL na novej prevádzke v Pilsting (Bavorsko) s dôrazom na povrchovú úpravu štrukturálnych hliníkov súčiastok.
2016
Október
Oslavy 10. výročia fungovania prevádzky Heiche Maďarsko spolu so zamestnancami a partnermi, kde sme si pripomenuli úspechy predošlých rokov a načrtli víziu budúcnosti firmy.

September
Hrozšírenie prevádzky Heiche Maďarsko o linku na predprípravu, ktorá vykonáva čistenie výrobkov ošetrených práškovým farbením.
Sprevádzkovanie nového zariadenia pre práškové farbenie.


Jún
Prestavba a modernizácia linky na úpravu povrchov pre dekapirovanie, morenie a pasiváciu hliníkových súčiastok na prevádzke Heiche v Sasku (Leisnig).
Postup chemického niklovania bolo ukončené.

Marec
Rozšírenie divízie Heiche Bavorsko o novú prevádzku v Pilsting (Dolné Bavorsko) sa nám podarilo v oblasti maľovania KTL optimalizovať prerozdeľovanie a obsluhu zákazníkov medzi dvoma prevádzkami.

Začiatok výroby je naplánovaný na koniec roka.

Február
Spustenie maľovania hliníkových a oceľových súčiastok technológiou KTL na prevádzke Heiche USA.

2015
január
Všetko závisí od Božieho požehnania.
Z podnikania fyzickej osoby sa nám podarilo vytvoriť globálnu, strednú rodinnú firmu. Ďakujeme, že môžeme mať za sebou 50-ročnú firemnú históriu a budeme radi, ak spoločne s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami budeme môcť úspešne pokračovať aj v budúcich rokoch.
1965
1965
zakladateľ firmy
Gerhard Heiche
1998
1998
Manažment firmy
Gerhard Heiche
Rüdiger Heiche
Gunter Heiche
2015
2005
Druhá generácia
Rüdiger Heiche
Simone Heiche
Gunter Heiche
2005
2015
Manažment firmy
Heiche Group
2014
november
Úspešné získanie osvedčenia systému energetického manažérstva ISO 50001, vo výrobnej pobočke vo Schwaigerne a Leisnigu.
október
Otváracie slávnosti spoločnosti Heiche v USA Dňa 2. októbra sme sa s klientmi a dodávateľmi stretli na oficiálnej otváracej slávnosti spoločnosti Heiche USA. Guvernér Južnej Karolíny Nikky Haley nám pri tejto príležitosti tlmočil svoje najlepšie priania.
Svojimi modernými zariadeniami určenými na eloxovanie hliníka, ocele a tvrdé eloxovanie, pasivovacími technológiami (Chromital, Alodine), respektíve postupom čistenia-morenia-konzervovania („WBK”), postavila spoločnosť Heiche vysokú latku v Južnej Karolíne.

September
Prevzatie predošlej Alpha ISO GmbH a založenie prevádzky –> pod názvom Heiche Bayern GmbH & Co. KG v Hunderdorfe.
September
Zahájená výroba v spoločnosti Heiche Bayern.
Po úspešnom spustení zariadenia KTL sme úspešne uzavreli prvý klientsky audit, čo znamená, že po úspešnom tvárnení môže Heiche Bayern odoslať prvú dodávku hliníkových súčiastok s povrchom KTL pre BMW.
Heiche Bayern spúšťa výrobu.

Produktionsstart von Heiche Bayern

január
“Mottónk 2014/2015-re: WAKE-UP! („Ébresztő!”).
Azért ezt választottuk, mert számunkra világossá vált, hogy 2014-ben a megszokott viselkedési normáinkat és gondolkodási rutinjainkat górcső alá kell vennünk ahhoz, hogy a HEICHEGROUP cégcsoportot közösen el tudjuk vezetni egy sikeres jövőbe. Ez a mottó azt is jelzi, hogy mi éberek vagyunk és ügyelünk arra, hogy munkánkat már elsőre is helyesen végezzük és tisztában vagyunk azzal, hogy minden egyes munkatárs a maga munkahelyén lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy ügyfeleink a jövőben is megtiszteljenek bennünket megbízásaikkal.”
Andreas Heuschele (13.1.2014), ügyvezető igazgató
2013
December
Založenie spoločnosti Heiche US Surface Technology LP v Spartanburgu v Južnej Karolíne.
September
nového výkonného riaditeľa spoločnosti Heiche
Andreas Heuschele bol vymenovaný za nového výkonného riaditeľa spoločnosti Heiche s účinnosťou od 1-ho septembra 2013. Čítajte viac tu
Júl
Podpisuje sa kúpno-predajná zmluva výrobnej haly pod Fairforest-Clevedaleom v Spartanburgu v Južnej Karolíne.
Máj
Modernizovanie a optimalizovanie práškovacieho zariadenia v Leisnigu.
Apríl
Spustenie chemického niklovania vo výrobnej hale v Leisnigu.
2012
Október
Vôbec prvá účasť na výstave „Aluminium 2012” v Düsseldorfe. Düsseldorfský veľtrh.

Messe Düsseldorf

Jún
Opakovaná účasť na veľtrhu O&S („Povrch a Poťah”) v Stuttgarde.

Messe Düsseldorf

Máj
Prvá účasť na veľtrhu Industria 2012 v Budapešti.

Messe Düsseldorf

Marec
Investície Heiche do obnoviteľných energií. Bővebben!
Február
V denníku „Heilbronner Stimme” sa v špeciálnej prílohe „Odborná príprava 2012” (Azubi 2012) objavuje príspevok „Odborník pre spracovanie povrchov” (Oberflächenbeschichter/in), ktorý približuje odborné vzdelávanie. Bővebben!
2011
December
Heiche Oberflächentechnik GmbH prvýkrát získava certifikát podľa normy DIN EN 16001:2009. DIN EN 16001:2009, a tak sa zaraďuje k už existujúcim integrovaným riadiacim systémom (IMS alebo IIR). Cieľom tejto certifikácie je znižovanie požadovaného energetického výkonu a postupná modernizácia. Pre dosiahnutie zníženia výkonu sú potrebné investície do zariadení s energetickou úsporou a do výstavby systémov fungujúcich na základe obnoviteľných zdrojov energie. Jedným z takých bolo spustenie plynového tepelného čerpadla v januári daného roka. Dôležitý je ďalej aj rozvoj povedomia spolupracovníkov a ich vhodné vzdelávanie v oblasti úsporného zaobchádzania s energiou. Certifikát tohto typu nie je veľmi rozšírený, Heiche Oberflächentechnik GmbH preto zastáva rolu priebojníka v oblasti systémov energetického riadenia. Týka sa to nielen galvanizačnej techniky a spôsobu spracovania povrchov – vhodný certifikát vám dávame k dispozícii viď požadované certifikáty na stiahnutie.
Júl
Čistotná ofenzíva u Heiche Oberflächentechnik GmbH.
Čistota súčiastok sa za veľmi krátku dobu stala dôležitým hľadiskom v nárokoch na kvalitu v rôznych odvetviach. Zriedkavo nachádzame technický výkres, na ktorom by neboli znázornené hraničné hodnoty vzťahujúce sa na čistotu súčiastky. Spoločnosti Heiche Oberflächentechnik GmbH sa tento vývoj dotýka tými najrôznejšími spôsobmi. Spoločnosť je známa ako špecialista pre povrchovú úpravu kovov, najmä ľahkých kovov ako sú hliník a horčík, respektíve zabezpečuje vybavenie pre podkladovú prípravu a povlakovanie súčiastok zo zliatin ocele a zinku. Surové súčiastky vchádzajú do technologického procesu doslova s neznámym stupňom čistoty. Po rôznych povrchových úpravách vykonaných v Heiche však musia vystúpiť s presne stanoveným stupňom čistoty. Ako garanciu pre dodržanie týchto kritérií spoločnosť Heiche spustila viacstupňový kontrolný plán „Čistotná ofenzíva“. Realizovať sa začal v roku 2005, kedy boli z dôvodu silného znečistenia do odmasťovacích vaní vmontované mikrositové filtre. V rámci analýzy vzťahujúcej sa na celý závod, bola v roku 2010 preskúmaná čistota výrobkov na každej výrobnej linke. Prehliadka sa uskutočnila na základe 19. zväzku Koalície nemeckých výrobcov motorových vozidiel (VDA) alebo na základe klientom stanovených noriem. Väčšina výsledkov kontroly vyhovovala špecifikáciám, ale jednoznačne treba zdôrazniť, že vykonané prehliadky boli vyhovujúce v danom momente.
Pre výrobu súčiastok špecifickej kvality je potrebné z pohľadu zachovania ich čistoty zavádzať ďalšie zlepšovacie opatrenia. Tieto inovatívne opatrenia sa týkajú nielen procesu povrchového spracovania kovov, ale celej logistickej siete dopravy súčiastok a surových obrobkov, od výrobcu až po konečného spotrebiteľa. Je potrebné správne určiť náš okruh zodpovednosti v zachovaní čistoty súčiastok, počnúc od prevzatia súčiastok, cez ich úpravu povlakovaním až po vyskladnenie kompletne upravených súčiastok. Ďalším stupňom čistotnej ofenzívy bude vytvorenie laboratória na preskúmanie zostávajúcich nečistôt.
Súčiastky je potrebné zbaviť nečistôt určeným spôsobom v špeciálne vzduchotesne zariadenom laboratóriu, v oplachovacej kabíne (viď obrázok č. 2). Výsledný čistiaci roztok sa následne prefiltruje a po vysušení filtrov je možné vhodným prístrojom (viď obrázok č. 3) sledovať veľkosť a frekvenciu výskytu mikroskopických častíc a výsledok vyhodnotiť na základe 19. zväzku VDA. Druhá časť našej čistotnej ofenzívy bude ukončená na konci druhého kvartálu 2011. Bude tak umožnená kontrola čistoty súčiastok našich klientov, v ktorejkoľvek fáze spracovacieho procesu v Heiche. Na základe výsledkov a vynesených záverov, úlohou nasledujúcich období bude v rámci rozvojových cyklov znížiť mieru vneseného znečistenia ako aj optimalizovanie výkonu čistiacich procesov.
Január
V mesiaci január sme v Schwaigerne zaviedli nový postup, odmasťovanie hliníka. Tento postup poskytuje mnoho výhod počas tvárnenia za studena z pohľadu zariadenia a suroviny, keďže vzniká konverzná vrstva výborných vlastností, ktorá garantuje oddelenie medzi nástrojom a súčiastkou. Tento konverzný povrch je zároveň výbornou priľnavým podkladom pre mydlo. Systém umožňuje oveľa širší stupeň formovania počas studeného tvárnenia, ako sú mazacie systémy na báze stearátu zinku.

Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať v kapitole.Postupy

2010
August
S radosťou Vám oznamujeme, že počnúc dňom 01.08.2010 obchodná skupina Heiche získala 100 % podiel spoločnosti Heiche-Matusewicz Sp.z.o.o. Súčasne sme vykonali zmenu v názve: spoločnosť HEICHE Polska Sp.z.o.o bude počas nasledovných dní zapísaná do obchodného registra. S výkonným riaditeľom pánom Tadeuszom Matusewiczom sme sa rozlúčili, novým výkonným riaditeľom sa stal pán Boguslaw Jankiewicz. Sme presvedčení, že sme tak spravili dôležitý krok smerom k pozitívnemu rozvoju výrobnej haly v Stanowicziach a vopred vyjadrujeme našu radosť z ďalšej dobrej spolupráce.
2009
September
Počas uplynulých mesiacov sa ku obchodnej skupine Heiche v Schwaigerne pripojilo 6 poslucháčov Vysokej školy v Heilbronne, ktorí v rámci svojej odbornej praxe skúmali systém obchodného plánu spoločnosti. Médiá sa o tom zmienili nasledovne:[PDF].
Júl
Nový vývoj pri vytváraní magnéziového povlaku nanášaním sol-gelu, prostredníctvom KTL a pasivačnými prostriedkami.
Júl
Sprevádzkovanie výrobného pásu v Schwaigerne, určeného na zelené chromátovanie.
Marec
Sprevádzkovanie nového zariadenia v Poľsku, určeného na impregnáciu a pasiváciu.
Január
Do prevádzky sme uviedli nový softvérový systém OTEC, ktorého úlohou je čo najlepšia organizácia vnútorných procesov s orientáciou na klienta.
2008
2008
Lengyelországban, Stanovice-ben a Heiche-Matusewicz termelésének kezdete.
Joint-Venture szerződés keretén belül sikerült a Heiche cégnek a lengyel piacra betörnie.
Standort Ungarn
November
Spoločnosti Gerhard Heiche GmbH Oberflächentechnik je v rámci súťaže o Cenu Ludwiga Erharda udelená cena pod titulom „Recognised for Excellence”. Politika orientovaná na klienta a sociálna zodpovednosť garantuje úspech. Úspech spoločnosti nezávisí výlučne od politiky orientovanej na klienta, rovnakú dôležitosť zohráva aj sociálna zodpovednosť a včlenenie sa do spoločnosti. Sú to dôležité hľadiská v súťaži o Cenu Ludwiga Erharda. Na prvý pokus sa podarilo Schwaigernskej spoločnosti Heiche Oberflächentechnik dostať do divízie 400-450 bodov v kategórii stredných podnikateľov, čím získala štatút o udelení vyznamenania „Recognised for Excellence”. Udelenie ceny sa uskutočnilo 25. Novembra 2008 v Berlíne.
Október
Presťahovali sme sa! Počnúc týmto mesiacom sa naša kancelária určená na príjem a predaj tovaru presťahovala do priestorov novej logistickej haly, v záujme optimalizovania pracovného procesu. Výrazne sa tak skráti čakacia doba a čas určený na prepravu Vašimi dopravnými prostriedkami. Príjem a výdaj tovaru od pondelka do piatka, od 7.00 hodín do 18.30.
2007 - 2001
2007
Zahájená je výroba v našej výrobnej hale v Maďarsku
2006
Začína sa vyrábať vo výrobnej hale v Leisnigu
Standort Ungarn
2005
– Pokrytie celého úseku pre príjem tovaru
– Do prevádzky je uvedený nový solárny systém
– Spoločnosť sa dostáva do zoznamu 60 najlepších zamestnávateľov v Nemecku
– Založenie Surface Technologies Hungary.
Phosphatanlage Ueberdachung
2004
– Úspešný certifikačný proces podľa TS 16949:2002 a certifikát environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:1996
– Technický kabinet v Schwaigernskej výrobnej hale
– Sprevádzkovanie solárneho systému.
Umweltzertifikat Photovoltaik
2003
– Začína sa vyrábať v prevádzke v Leisnigu
– sprevádzkovanie zariadenia pre hnedenie, fosfátovanie a pre podkladovanie silanom v Schwaigerne
– Nová skladovacia a montážna hala
Produktionsstart Leipzig Neubau Lagerhalle Neubau Silananlage
2002
– Nová robotizovaná linka pre lakovanie
– Udelenie zvláštnej ceny „Za ukážkové prevzatie výroby” spolkovou republikou a od spolkovej banky Baden-Württemberg.
2001
Zvyšovanie kapacity: výstavba novej haly
Hallenerweiterung Schwaigern
2000 - 1990
2000
Certifikácia podľa normy TS16949:1996
1998
– Založenie Heiche Logistic GmbH
– Nové eloxovacie zariadenie
– Generačná výmena
Zertifizierung nach TS 16949
1997
Nové chrómovacie zariadenie v Schwaigerne
Chromatsanlage Schwaigern
1995
Ďalšia výstavba haly
Hallenerweiterung Schwaigern
1990
Prevzatie spoločnosti Roth
1988 - 1965
1988
Vstup do lakovacej techniky
1987
Rozšírenie prevádzky pod Dieselstrasse
Erweiterungsbau Schwaigern
1981
Výstavba novej prevádzky v Schwaigerne, filiálka Dieselstrasse 10
Neubau Schwaigern
1970
Vstup do galvanizačnej techniky; hnedenie a fosfátovanie
1965
Gerhard Heiche zakladá spoločnosť
Gerhard Heiche