Impresszum

Home » Impresszum

Heiche Oberflächentechnik GmbH

Dieselstraße 10
74193 Schwaigern
Telefon +49 (0)7138/971711

Geschäftsführung: Fritz Seifert
Umsatzsteuer-Ident-Nummer: DE815024313
Amtsgericht Stuttgart: HRB727923

Heiche Sachsen GmbH & Co. KG

Gorschmitzer Weg 2b
04703 Leisnig
Telefon +49 (0)34321/622710

Geschäftsführung: Jörg-Michael Zwicker
Umsatzsteuer-Ident-Nummer.: DE226782123
Amtsgericht Chemnitz: HRB114137

Heiche Bayern GmbH

Thananger Str. 26
D – 94336 Hunderdorf
Telefon: +49 (9422) 40492 – 0
Fax: +49 (9422) 40492 – 299

Geschäftsführer: Maik Staude
USt-ID-Nr.: DE295759293
Amtsgericht Straubing: HRB 12075

Heiche Polska sp. z o. o .

ul. Jarzębinowa 2
55-200 Stanowice, Polska
Telefon: +48 (71) 7262488

Prezes zarządu: Piotr Kuśmierz, Czlonek zarządu: Mariusz Skrzyniarz
NIP 8971713149
Rejestr handlowy: Numer KRS 0000254452
REGON: 020256528

Heiche US Surface Technology, Inc.

2790 Fairforest – Clevedale Road
Spartanburg, SC, 29301, USA
Telefon: +1 864 764 1160

CEO: Marta Król
FEIN: 35-2629857

Heiche Hungary Surface Technology Kft.

H-3980, Sátoraljaújhely
Ipar út 1812/3 hrsz
Telefon: +36-47/523-660

Ügyvezető: Ralf Lutz
Cégjegyzék szám: 05-09-030838
EU Adószám: HU26333025

Heiche Hungary Surface Technology Kft.

H-3980, Sátoraljaújhely
Strada: Ipar út 1812/3 hrsz
Telefon: +36-47/523-660

Director: Ralf Lutz
Număr de înregistrare: 05-09-030838
Cod fiscal EU: HU26333025

Heiche Hungary Surface Technology Kft.

H-3980, Sátoraljaújhely
Priemyselná cesta 1812/3 hrsz
Telefón: + 36-47 / 523-660

Konateľ: Ralf Lutz
Registračné číslo: 05-09-030838
Daňové číslo EÚ: HU26333025

Publikačné právo

Autor si vyhradzuje všetky práva publikácie pre seba, vrátane práva fotomechanickej reprodukcie, kopírovania a špeciálnych postupov (napr. spracovania dát, prenosu pomocou nosičov a sieti) – ako aj čiastkového prenosu a šírenia. Za možné tlačové chyby a správnosť poznámok autor neberie zodpovednosť.

Podmienky súvisiace s internetom

Charakteristikou internetu je, že funguje ako decentralizovaný sieťový kontaktný systém za účelom dočasného ukladania a posielania dát. Preto v súčasnosti nie je možné vylúčiť manipuláciu dát medzi zdrojom a užívateľom informácií, či už z dôvodu omylov, alebo falšovania, ani zaručiť zabezpečenie aktuálne platných údajov (napr. z dôvodu starších verzií v cache pamätiach). Preto z dôvodu obmedzení systému upriamujeme pozornosť v zmysle nižšie uvedených.

Dostanete ich primerane aktuálnym parametrom internetu. Práve preto za správnosť údajov a súhlas s pôvodnými údajmi neberieme zodpovednosť.

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah ponuky zverejnenej metódou on-line

Autor sa v žiadnej miere nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, alebo kvalitu zverejnených informácií. V princípe sú vylúčené akékoľvek nároky voči zodpovednosti Autora, ktoré by sa mali vzťahovať na materiálne alebo duchovné škody, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím ponúknutých informácií, respektíve použitím chybných a neúplných informácií, okrem prípadu dokázateľného zámerného hrubého porušenia alebo zanedbania povinností Autora. Ponuky nie sú povinné a bez oznámenia sa môžu upravovať. Autor si dôrazne vyhradzuje pre seba právo na úpravu, doplnenie, zmazanie alebo dočasné, prípadne trvalé zverejnenie častí jednotlivých stránok alebo celých ponúk bez akéhokoľvek oznámenia.

2. Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov (linkov) na také internetové stránky, ktoré spadajú mimo zodpovednosť Autora, jeho povinnosť zodpovedať sa vstupuje do platnosti, ak Autor disponuje vedomosťami o ich obsahu, zároveň by mal k dispozícii technické prostriedky a bolo by od neho očakávateľné zabránenie použitia protizákonných obsahov. Preto Autor dôrazne vyhlasuje, že v čase zalinkovania, predmetné zalinkované stránky boli bez ilegálnych obsahov. Autor nemôže nijak ovplyvniť súčasnú a budúcu formu ani obsahy zalinkovaných/ odkazovaných stránok. Preto Autor sa dôrazne ohradzuje voči akýmkoľvek obsahom na zalinkovaných stránkach, ktoré boli zmenené po ich zalinkovaní. Táto dohoda je platná pre všetky zverejnené linky a odkazy v zmysle súčasnej platnej internetovej ponuky, ako aj na zápisy cudzincov do knihy hostí, fóra a poštových zoznamov vytvorených Autorom. V prípade chybných alebo neúplných obsahov a hlavne za také škody, ktoré pochádzajú z takýmto spôsobom použitých alebo nepoužitých informácií, sa zodpovedá jedine subjekt, od ktorej ponuka pochádza, alebo poukazuje odkaz a nie ten, kto sa len zalinkovaním naňho odvoláva v predmetnom zverejnení.

3. Autorské práva

Autor sa usiluje o to, aby v každej publikácii boli zohľadnené autorské práva použitých grafických prvkov, zvukových dokumentov, videí a textov, alebo použité ním vyprodukované grafiky, zvukové dokumenty, videá a texty, respektíve voľne dostupné grafiky, zvukové dokumenty, videá a texty. Na výrobné značky a ochranné známky zverejnené a pomenované v internetových ponukách,- a v danom prípade na práva výrobných značiek a ochranných známok tretích strán, sa v neobmedzenom rozsahu vzťahujú aktuálne platné nariadenia v oblasti značenia a vlastníckych práv všetkých zapísaných vlastníkov. Jedine z názvu nie je možné vyvodiť takú konzekvenciu, že výrobná značka by nebola chránená právami tretích osôb! Právo publikácie objektov vytvorených a zverejnených Autorom ostáva výhradne u Autora. Reprodukcia alebo použitie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videí a textov v elektronických alebo tlačových publikáciách bez vysloveného súhlasu Autora nie je povolená.

4. Aktuálna právna pôsobnosť vylúčenia zodpovednosti

V prípade, že časti týchto textov alebo ich štylizácie z časti alebo úplne nie sú v zhode so súčasným právnym stavom, tak ostatné časti tohto dokumentu, ich obsahy a platnosť ostávajú nedotknuté.

Koncepcia internetových stránok a ich tvorba:

Neckarmedia Werbeagentur Heilbronn – reklamná agentúra (Heilbronn)