Pracovné miesta, profesijné napredovanie

Home » O firme » Pracovné miesta, profesijné napredovanie

Inovatívny – a nielen povrchne!

Denne sa aj Vy dostávate do kontaktu s povrchmi. Voči najrôznejším surovinám, ako napr. hliník, horčík, oceľ a zliatiny zinku sa kladú tie najrozličnejšie nároky:

ochrana voči mechanickému opotrebeniu (kĺzavé vlastnosti, oteruvzdornosť, odolnosť voči opotrebeniu atď.)
odolnosť voči korózii (kontaktná korózia, bodová korózia atď.)
aktivita povrchu (adhézne vlastnosti, Easy to Clean, hydrofylné vlastnosti, schopnosť udržať lak atď.)
elektrické vlastnosti (vodivosť, izolačné vlastnosti atď.)
schopnosť priľnavosti (kontakt guma – kov, nosné materiály atď.)

My ako spoločnosť druhej generácie bohatá na tradície a inovácie, ponúkame jedinečné spektrum vzájomne zosúladených postupov povrchových úprav, na rôznych miestach Európy aj v USA. Oblasti ich využitia sú nasledovné: dodávatelia pre automobilový priemysel, strojárenstvo a medicínska technika.

ODBORNÉ VZDELÁVANIE U nás sa to píše veľkým písmom. Pre nasledujúce generácie ponúkame istú prácu, tvorí ich 10 % absolventov odborného vzdelávania.

Špecialista na povrchovú úpravu (Oberflächenbeschichter/-in):
Predpoklady:
základné vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
Trvanie vzdelávania:
3 roky
Prioritné oblasti vzdelávania:
chemický a galvanický sediment
manipulácia s výstrojom a zariadeniami
ich údržba a dohľad nad nimi
predpríprava a dodatočná úprava povrchov s vrstveným povlakom
regulácia výrobných procesov
Požiadavky:
základy z chémie kovov
dobré znalosti z matematiky
technická orientácia
Možnosť ďalšieho vzdelávania:
galvanotechnický majster
technik v odbore galvanických technológií a tlačených elektrických spojov
Kliknite na prihlasovací formulár
Obchodný referent (Kauffrau/-mann für Büromanagement):
Predpoklady:
stredoškolské vzdelanie
vzdelanie oprávňujúce odborné vzdelávanie sa na vyššom stupni maturita
Trvanie vzdelávania:
3 roky
Prioritné oblasti vzdelávania:
organizovanie práce v kancelárii, moderná korešpondencia
editovanie textov, spracovanie databáz
evidencia / plánovanie termínov
účtovníctvo
sekretárske práce
špedícia a preprava
Možnosť ďalšieho vzdelávania:
obchodný referent, odborný ekonóm
alebo podnikový manažér, účtovník
Kliknite na prihlasovací formulár
Odborník pre skladovanie a logistiku (Fachkraft für Lagerlogistik):
Predpoklady:
základné vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
Trvanie vzdelávania:
3 roky
Prioritné oblasti vzdelávania:
vstup/ výstup tovarov
kontrola dátumov
čiastkové oblasti komisionálneho predaja
triediace stanice
znalosti z oblasti špedície
riadenie skladu
kontrola kvality
elektronické spracovanie údajov
oprávnenie na prácu s vysokozdvižným vozíkom
Možnosť ďalšieho vzdelávania:
majster logistiky
skladový operátor podnikový manažér pre logistiku
Kliknite na prihlasovací formulár
Priemyselný mechanik (Industriemechaniker):
Predpoklady:
základné vzdelanie
stredoškolské vzdelanie
Trvanie vzdelávania:
3 roky
Prioritné oblasti vzdelávania:
prevádzka a údržba zariadení a strojov
inštalácia zariadení a prístrojov
zváranie kovov a plastov
Možnosť ďalšieho vzdelávania:
strojárenský majster
strojárenský technik – je možné aj paralelné vysokoškolské vzdelávanie na základe zmluvného vzťahu
(v Nemecku je to tzv. „kooperatives Studium”)
Kliknite na prihlasovací formulár
Priemyselný mechanik s odbornou skúškou uznanou komorami (IHK) + Bachelor of Engineering (so základným stupňom podnikového inžiniera):
Predpoklady:
spôsobilosť pre postup na vysokoškolské vzdelávanie, spôsobilosť pre všeobecné vysokoškolské vzdelávanie, maturita s odborným zameraním
Pri tzv. “kooperatívnom” modeli vysokoškolského vzdelávania odborná prax nie je požiadavkou
Na základe paralelného vysokoškolského vzdelávania („kooperatives Studium”):
Trvanie praxe v podniku je 24/30 mesiacov
1. vysokoškolský semester /ukončenie odborného vzdelávania, výučný list
2. 4. vysokoškolský semester (možnosť odbornej praxe v podniku počas školského voľna)
5. vysokoškolský semester: semester s odbornou praxou v podniku
6. vysokoškolský semester
7. fvysokoškolský semester s diplomovou prácou (titul „bachelor”)
Prednosti:
Ukončené odborné vzdelanie s odbornou skúškou uznanou komorami (IHK) a vysokoškolské štúdium
získanie paralelnej odbornej kvalifikácie za krátky čas počas spojeného odborného a
vysokoškolského štúdia
v spolupráci s firmou
pravidelný príjem počas celého trvania vzdelávania a vysokoškolského štúdia
vysoká úroveň akceptácie zo strany zúčastnených firiem
Kliknite na prihlasovací formulár
karriere1karriere2Raktáros
PREČO SI VYBRAŤ HEICHE GROUP?

Heiche Oberflächentechnik GmbH sa neustále bude usilovať o dosahovanie kvality v záujme uspokojenia požiadaviek svojich klientov.

POŠTOVÁ ADRESA
Heiche Oberflächentechnik GmbH
Kontaktná osoba komunikujúca s vami: Simone Heiche
Személyzeti osztály
Dieselstraße 10
D-74198 Schwaigern

Kliknite na prihlasovací formulár