IMPREGNOVANIE

Home » Services » IMPREGNOVANIE

impraegnierenNapriek dôsledne aplikovaným zlievarenským metódam sa môže vyskytnúť poróznosť odliatkov, čo zabraňuje ich použitiu na určený cieľ. Moderné impregnačné technológie, ktoré používame, umožňujú technicky bezpečné vyplnenie štrbín a lunkrov. Odliatky spracované týmto spôsobom sa vyznačujú vynikajúcou tepelnou a tlakovou odolnosťou ako aj odolnosťou voči chemikáliám.
Aplikujeme najmodernejšie technológie so zreteľom na životné prostredie. V priebehu procesu impregnácie sa zároveň menia povrchové vlastnosti, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre ďalšie spracovanie lakovaním alebo ošetrením povlakom. Impregnovanie zliatin sa často spomína ako „izolácia“, „ sieťovanie živice vo vákuu“, „tesnenie“.

Spoločnosti HEICHEGROUP aplikujú nasledovné impregnačné technológie: postup Rexal spoločnosti Ultraseal a postup Anaseal spoločnosti Chemence.


Túto službu vám ponúkame na prevádzke Schwaingern v Nemecku, v USA, v Poľsku a v Maďarsku. Pre poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na tejto adrese:
vertrieb@de.heichegroup.com