Zaujímavosti

Home » Zaujímavosti

21. september 2017. – dôležitý dátum

Blíži sa dátum 21. september 2017. (tzv. „sunset date”), dôležitý pre firmy venujúce sa technológii galvanizácie, pretože po tomto termíne použitie trioxidu chrómu a ďalších zlúčenín chrómu nebude možné bez povolenia (splnomocnenia), alebo bez jeho požiadania. V odbornej tlači prebehla intenzívna diskusia pre aj proti tomuto rozhodnutiu. Faktom ostáva, že september 2017 sa nezastaviteľne blíži. Čo to znamená pre zákazníkov skupiny Heiche? V súvislosti s našim povlakovaním tvrdým chrómom ostáva všetko po starom, pretože skupina Heiche ako člen korporácie Vecco, disponuje s povolením ... Weiterlesen

Blízko k našim zákazníkom

Neustály nárast prepravných nákladov viedol k úzkej prepojenosti firmy s obchodnými partnermi, čo je jedným z determinujúcich predpokladov spoločného úspechu. Povrchovými úpravami poskytovanými v šiestich závodoch Heiche vieme zabezpečiť optimálnu prepojenosť s prevádzkami našich obchodných partnerov. Firma Heiche poskytuje miestne riešenia šité na mieru, či už na regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Lean Management, a ritmusban történő felületkezelés ma már fontos feltétele annak, hogy vevőinknél optimális anyagáramlást tudjunk elérni. A vevővel egyeztetett termelés garantálja az igény szerinti, nagy mennyiségű darabok rövid időn belüli ... Weiterlesen

POVLAKOVANIE HORČÍKOVEJ ZLIATINY

Vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam sa horčík teší čoraz väčšej popularite najmä v oblasti automobilového priemyslu. Výhodné vlastnosti tohto kovu opisuje odborná literatúra nasledovne: je ľahší ako hliník, výborný pomer tvrdosti a hmotnosti, vysoká odolnosť voči úderom, výborne drží tvar atď., a to sme spomenuli len niekoľko jeho vlastností. Vytvoriť povlak na povrchu horčíka znamená výzvu a to vďaka jeho pomerne veľkej reaktivite. Zvyšuje sa tým aj jeho náchylnosť na koróziu. Spoločnosti Heiche dokáže na základe dlhoročných znalostí poskytnúť svojim klientom úctyhodné know-how, čo sa týka ... Weiterlesen

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTRIEDIA

Ochrana životného prostredia a ochrana klímy sú témy, ktorými sa vedenie spoločnosti prednostne zaoberá. HEICHEGROUP mnoho rokov vedie politiku s  ohľadom na životné prostredie a získalo certifikát manažmentu kvality životného prostredia ISO 140001:1996 a certifikát DIN EN 16001:2009 pre systém manažmentu energie. Spôsob využitia energie účinným, ekonomickým a ekologicky prijateľným spôsobom patrili vždy medzi priority spoločnosti v minulosti a najmä v súčasnosti. Počas výstavby nových výrobných hál v 80. rokoch sa kládol dôraz na využitie obnoviteľnej energie. Vykurovanie týchto hál sa preto vyriešilo pomocou využitia podzemného tepla. Strechy ... Weiterlesen

ZOSTATKOVÉ NEČISTOTY

Čistotná ofenzíva v spoločnosti Heiche Čistota súčiastok sa za veľmi krátku dobu stala dôležitým hľadiskom v nárokoch na kvalitu v rôznych odvetviach. Zriedkavo nachádzame technický výkres, na ktorom by neboli znázornené hraničné hodnoty vzťahujúce sa na čistotu súčiastky. Spoločnosti Heiche Oberflächentechnik GmbH sa tento vývoj dotýka tými najrôznejšími spôsobmi. Spoločnosť je známa ako špecialista pre povrchovú úpravu kovov, najmä ľahkých kovov ako sú alumínium a horčík, respektíve zabezpečuje vybavenie pre podkladovú prípravu a povlakovanie súčiastok zo zliatin ocele a zinku. Surové súčiastky vchádzajú do technologického procesu doslova s neznámym stupňom ... Weiterlesen

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Mi a jövőbe tekintünk! My hľadíme do budúcnosti! Naši absolventi odbornej prípravy sú odborníkmi budúcnosti. Spoločnosti Heiche ponúkajú kvalitné a bezpečné vzdelávacie miesta tak vo výrobnej ako aj v obchodnej oblasti. Absolventom končiacim štúdium každoročne ponúkame možnosť získania odbornej kvalifikácie. Môže ním byť obchodný referent, odborník na úpravu kovov, kvalifikovaný priemyselný mechanik a odborník na skladovú logistiku. Trojročná odborná príprava obchodného referenta sa v druhom ročníku dotýka nasledovných oblastí: Štatistika, skladovanie, príprava textu, spracovanie objednávok a faktúr, bezpečnosť práce, ochrana životného prostredia a racionálne využitie energie, organizácia podniku, ... Weiterlesen

SYSTÉMY MANAŽMENTU

V súlade s požiadavkami našich klientov ponúkame kvalitu a spoľahlivosť na najvyššom stupni. Naším cieľom je byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov o oblasti povrchového spracovania kovov. Snažíme sa to dosiahnuť nielen kvalitou našich technológií a neustálym rozvojom, ale aj odbornou prípravou našich spolupracovníkov. Integrovaný manažérsky systém (IMS – Integriertes Management System), je jedným z nástrojov pre dosahovanie úspechov, je našou oporou v komplexnom riadení procesov. Správne smerovanie spoločnosti potvrdzujú certifikáty kvality a úspech, ktorý naše spoločnosti dosahujú. Weiterlesen

JUST-IN-TIME

Lean-manažment, rytmická výroba – to sú požiadavky dnešnej klientely, vzťahujúcich sa na výrobný proces. Včasná dodávka veľkého objemu primeranej kvality je výsledkom komunikácie s našimi partnermi v ohľadom výroby. Dôležitou súčasťou chodu sú dispozičný poriadok a skladové hospodárstvo. Ručíme za celý chod logistiky, počnúc od objednávok dielov, cez ich uskladnenie až po posunutie dielu klientovi pre ďalšie spracovanie. Z toho vyplývajú pre Vás nasledovné výhody uvoľnený kapitál, ktorý možno recyklovať do ďalších investícií jediná kontaktná osoba v širokom okruhu získanie časového priestoru pre prípad dodatočného obstarania nevzniknú ihneď problémy ... Weiterlesen

LOGISTIKA

Popri neustále sa zvyšujúcich prepravných nákladoch, pri dosahovaní spoločných úspechov čoraz väčšiu úlohu zohráva schopnosť prispôsobiť a napojiť sa na obchodných partnerov. Optimálna dostupnosť našich prevádzok pre klientelu je zabezpečená kamiónovou flotilou spoločnosti Heiche a zároveň prostredníctvom výkonných špeditérskych spoločností. Heiche Vám ponúka optimálne riešenia na regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Vďaka nepretržitému kontaktu s našimi klientmi a neustálemu kolobehu našej kamiónovej flotily vieme účastníkom zabezpečiť ideálnu dodávku súčiastok. Často sa stáva, že v priebehu zvyšovania hodnoty súčiastok posledným výkonom je ich povrchová úprava. Najlepším ... Weiterlesen

LABORATÓRIUM / TECHNICKÝ KABINET

„Inovatívny – a nielen povrchne“– motto platí samozrejme aj pre laboratóriá spoločnosti Heiche. Vysoké požiadavky zo strany klientov si čoraz viac vyžadujú centrálnu kontrolu a riadenie procesu technologických kúpeľov. Najmä kontrola používania technologických kúpeľov bez obsahu VI mocného chrómu si vyžaduje vysoké nasadenie zo strany analytiky. V priebehu posledných rokov sme zabezpečili postupnú výstavbu laboratória. Vedľa automatických titrátorov sme namontovali atómový absorpčný spektrometer, aj iónový chromatograf. Od roku 2008 disponujeme vysokovýkonným tekutým chromatografom a jedným laboratóriom na preverenie brusu. Môžeme vyhlásiť, že v oblasti analytiky stojíme na ... Weiterlesen
Page 1 of 212