Politika kvality

Home » O firme » Politika kvality

Politika kvality v HEICHE GROUP

Korporácia HEICHE GROUP si vytýčila za cieľ, aby sa stala uznávaným “svetovým klasikom v oblasti služieb” v oblasti technických povrchov pre dodávateľov v automobilovom priemysle, strojárenstve a medicínskej technike.

Preto sme sa zaviazali

že v súvislosti so spokojnosťou zákazníkov
ponúkame také služby a produkty, ktoré zodpovedajú ich požiadavkám prípadne ich aj prekonajú.

V spojitosti s nepretržitým
rozvíjaním služieb, účinnosť nášho systému riadenia kvality kontrolujeme a zdokonaľujeme.

V oblasti personálnej podporujeme
vzdelávanie našich spolupracovníkov, podporujúc tak proces priebežného zdokonaľovania sa a motivácie zamestnancov v záujme toho, aby svoje vedomosti a zručnosti používali k dosiahnutiu cieľov v rámci politiky kvality a obchodného plánu.

Vo vzťahu k procesnému manažmentu
formulujeme a kontrolujeme výrobné a riadiace procesy podporujúce obchodné ciele, ktoré vyhovujú požiadavkám stanovenými normami ISO/TS 16949:2009, DIN EN ISO 9001:2004 + Cor. 1:2009, DIN EN ISO 14001:2004 a DIN EN ISO 50001:2011, respektíve tieto procesy neustále zdokonaľujeme.

Pre bezpečnosť zamestnancov
a návštevníkov vytvárame bezpečné pracovné prostredie.

Minőségpolitika a HEICHE GROUP-nál