ELOXOVANIE / TVRDÉ ELOXOVANIE

Home » Services » ELOXOVANIE / TVRDÉ ELOXOVANIE

eloxalV priebehu procesu eloxovania vznikajú pomocou elektrolytickej oxidácie alumínia keramické vrstvy, ktorých príznačnou vlastnosťou je výrazné zvýšenie oteruvzdornosti oproti pôvodnej odolnosti materiálu. Tento proces nazývame aj anodizácia hliníka alebo anodické okysličovanie hliníka (Coating). Aplikáciou anodizácie – v závislosti od zvoleného postupu – je možné vytvoriť aj 3 a 70 m hrubé povlaky. Tieto vrstvy majú elektroizolačné vlastnosti a slúžia aj ako výborná podkladová vrstva pre ďalšie lepenie. Antikorózne vlastnosti môžeme zlepšiť odstránením pórov metódou SSNT (v slanom kúpeli) až do hodnoty 1000 h.

Spoločnosti HEICHEGROUP aplikujeme najmä nasledovné eloxovacie postupy: prírodný elox (Natureloxal), tvrdý elox (Harteloxal), čierny elox (Schwarzeloxal – Sanodal HBL).


Túto službu vám ponúkame na prevádzke Schwaigem v Nemecku, v Poľsku a v Maďarsku. Pre poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na tejto adrese:
vertrieb@de.heichegroup.com