VYTVÁRANIE SOL-GEL POVLAKU (NANÁŠANIE NANO VRSTVY NA POVRCH)

Home » Services » VYTVÁRANIE SOL-GEL POVLAKU (NANÁŠANIE NANO VRSTVY NA POVRCH)

solgelSol-gel sa striekaním alebo máčaním nanáša na povrchovo špeciálne vopred upravené kovy. Tieto povlaky sa aj v najjemnejších vrstvách vyznačujú vysokou odolnosťou voči korózii, ľahkou udržateľnosťou („Easy-to-clean“) a vysokou odolnosťou voči chemikáliám a tepelným zmenám. Vďaka rozmanitému spôsobu využitia sa môžu dosiahnuť vynikajúce technologické vlastnosti na povrchu ľahkých kovov. Jedna vrstva sol-gelového povlaku môže mať pozitívny dosah na bilanciu CO2 (zníženie).


Túto službu vám ponúkame na prevádzke Schwaingern v Nemecku. Pre poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na tejto adrese:
vertrieb@de.heichegroup.com