O firme

Home » O firme
O firme
V roku 2005 sa rodina Heiche rozhodla pre založenie firmy vo Východnej Európe. Umiestnenie firmy na východ od Miskolca, v trojhraničí troch štátov (Slovensko, Rumunsko a Ukrajina), sa javí ako výsledok rozsiahleho strategického rozhodnutia. Založenie firmy Heiche Hungary prebehlo ešte v tom istom roku. Po obstaraní pozemkov a postavení prvej výrobnej haly, v decembri roku 2006 bola spustená prvá výrobná linka, čím bola prevádzka aj oficiálne odovzdaná. V súčasnosti ponúkame našim partnerom z oblasti automobilového, strojárenského a energetického priemyslu rôzne postupy pre povrchové úpravy na najmodernejších zariadeniach, ktoré spĺňajú aj náročne environmentálne normy.

Firma Heiche Hungary Bt. sa neustále usiluje o dosiahnutie čo najvyššej kvality a chce vyhovieť požiadavkám zákazníkov.

Budeme radi, ak aj vy budete našim zákazníkom. V prípade ďalších otázok sme vám k dispozícii.

Unternehmen Labor

VÝSKUM A VÝVOJ
Smer týchto aktivít spočíva v prispôsobení súčasných technológií požiadavkám zákazníkov a zároveň smeruje k vypracovaniu nových postupov až po úroveň sériovej výroby. Počas tohto procesu si zákazníci HEICHE GROUP veľmi oceňujú synergický efekt spolupráce s technologickým výskumným oddelením HEICHE GROUP.

Základ výskumno-vývojových aktivít tvoria vynikajúco vybavené laboratória, ktoré nám umožňujú vyjasnenie takmer všetkých vzniknutých analytických problémov v rámci firmy. Vďaka tomu sme schopní zaručiť prispôsobenie technológií k požiadavkám zákazníkov v dostupnom časovom rámci.

Každý článok korporácie HEICHE GROUP disponuje so samostatným laboratóriom, ktoré je úzko prepojené s centrálnym vývojovým oddelením vo švajčiarskom Schwaigern.

Unternehmen Forschung

VAŠE VÝHODY, AK SPOLUPRACUJETE S NAMI
Výhody – na prvý pohľad:
Odborník na povlakovanie ľahkých kovov.
Bohatá ponuka technologických postupov pre úpravu hliníka a horčíka.
Nanášanie vrstiev KTL na jednotky so zložitou štruktúrou.
Pomocou patentovaných obrábacích technológií.
Zosúladené procesy pre lisovanie hliníkových zliatin.
Lícovanie, impregnácia, pasivácia, eloxovanie a tvrdé eloxovanie.
Špecialista na čistenie súčiastok, lepených spojov a bondovania.
Elektronické súčiastky, štrukturálne dielčie jednotky alebo vnútorné priestory.
Výskum a vývoj.
Možnosť analýzy v laboratóriu a technickom kabinete.
Priamy kontakt so zákazníkmi.
Šesť prevádzok so strategicky optimalizovanou polohou.
Starostlivosť o zákazníka.
Naši spolupracovníci s vysokou odbornou spôsobilosťou sú k dispozícii aj pre zákazníkov.
Motto
Naše motto pre obdobie: STANDARD

„V duchu motta z roku 2014 WAKE UP (Budíček) sme spustili proces, v rámci ktorého z jednotlivých prevádzok HEICHE GROUP sme organizačne vytvorili celok.
V tomto roku sme postúpili o krok ďalej a dôsledne sa venujeme štandardizácii postupov a procesov v jednotlivých prevádzkach.
Motto STANDARD sme si zvolili z toho dôvodu, že nám bolo jasné, že ŠTANDARDY už zavedené vo firme HEICHE GROUP počas roku 2015, je nutné opäť nastálo zaučiť a v každej prevádzke je potrebné jednotne zaviesť.

Tento proces začneme s jednotnými postupmi a procesmi, následne budeme pokračovať s jednotnými podnikovými normami a koncepciami mechanizácie do dosiahnutia úplnej jednotnosti.

Pod ŠTANDARDOM rozumieme nasledovné pojmy, ako: 8D, 5S, KVP, 5xW, SMED, FMEA, analýza prúdu, prúdenie materiálov, diagram-Ishikawa, viacnásobná klasifikácia, atď.

K dosiahnutiu tohto stavu je potrebné, aby sme v každej prevádzke používali jednotný systém hodnotenia ukazovateľov a obrazcov.
Motto je potrebné aj k tomu, aby sme sa v rámci celej HEICHE GROUP dôsledne orientovali na filozofiu Lean-Managementu.
Andreas Heuschele CEO HEICHEGROUP, 12.02.2015


PONUKA NÁŠHO ZÁVODU V SÁTORALJAÚJHELY


O NAŠICH PONÚKANÝCH SLUŽBÁCH VIAC SA MÔŽETE DOZVIETIEŤ TU!