FOSFÁTOVANIE

Home » Services » FOSFÁTOVANIE

phosphatFosfátovanie vytvára dokonale priľnavý podklad pre následné nanášanie vrstiev, zlepšuje ťahacie a kĺzne vlastnosti v závislosti od štruktúry kryštálov a predovšetkým poskytuje dočasnú ochranu voči korózii, v kombinácii s vhodnými typmi olejov. Naša spoločnosť sa venuje fosfátovaniu a zinkovaniu ocele, kde sa špecifická hmotnosť vrstvy pohybuje medzi 3 až 40 g/m2, v závislosti od spôsobu realizácie.

Spoločnosti HEICHEGROUP aplikujú nasledovné technológie fosfátovania – medzi inými: mangánové fosfátovanie (proces Gardobond G4040 spoločnosti Chemtall), zinkové fosfátovanie (Zwezcoat 923), zinečnato-vápenaté fosfátovanie (Zwezcoat 614).


Túto službu vám ponúkame na prevádzke Schwaingern v Nemecku. Pre poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na tejto adrese:
vertrieb@de.heichegroup.com