KATODICKÉ PONORNÉ LAKOVANIE

Home » Services » KATODICKÉ PONORNÉ LAKOVANIE

ktlLakované povrchy, ktoré vznikajú počas aplikácie KTL-postupov (katodickým ponorným lakovaním), sa vyznačujú vysokou ochranou voči korózii a veľmi hladkým povrchom. Aplikujeme ich na povrchy ocele, hliníka, zinkových zliatin a horčíka, o vrstvovej hrúbke medzi 15 a 35 m. Vhodná podkladová príprava povrchu materiálu aplikovaná v KTL zariadeniach je integrovanou súčasťou pri tvorbe lakovaného povrchu. Treba vyzdvihnúť nami používané metódy lakovania horčíkových zliatin, vďaka ktorým je možné dosiahnuť výborné výsledky antikoróznej účinnosti. Pomocou nami patentovaného rotačného zariadenia sme schopní vytvárať lakovaný povlak aj na geometricky zložitých súčiastkach.


Spoločnosti HEICHEGROUP medzi inými používajú nasledovné lakovacie systémy: Powercron 6200 HEa PPG a Cathoguard 570 F spoločnosti BASF.
vertrieb@de.heichegroup.com