ODMASŤOVANIE/MORENIE/MYTIE

Home » Services » ODMASŤOVANIE/MORENIE/MYTIE

beizenPovrch kovov očistíme a tak ich pripravíme vopred pre následné procedúry – ako sú lepenie, zváranie, bondovanie. Aplikujeme pri tom procedúry použiteľné na dané materiály, špeciálne na ľahké kovy.
V prípade hliníka a hliníkových zliatin používame také metódy, vďaka ktorým dosahujeme optimálne priľnavý podklad pre ďalšiu úpravu. Horčík upravujeme špeciálne pre tento účel vyvinutou moriacou kyselinou, čím garantujeme dokonale priľnavý povrch pre ďalšie prichytenie preglejok. Okrem ľahkých kovov vieme špeciálnymi moriacimi a konzervačnými postupmi očistiť a ochrániť pred koróziou aj oceľové polovýrobky.

Výsledky čistiacej procedúry a odhalenie zostávajúcej nečistoty vieme kedykoľvek overiť v laboratóriu, ktoré máme zariadené na tieto účely.
Na želanie našich zákazníkov vykonávame na očistených kusoch aj testy lepenia.


Túto službu vám ponúkame na každej našej prevádzke. Pre poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na tejto adrese:
vertrieb@de.heichegroup.com