EMISIE CO2

Home » Zaujímavosti » Általános » EMISIE CO2

CO2-Ausstoß

Skupina Heiche Group znižuje produkciu emisií CO2

EU sa zaviazala, že do roku 2020 zníži produkciu emisií CO2 o 20%. Kancelárka Angela Merkelová považuje za reálne zníženie emisií aj o 30%. V prípade, že pôvodcovia tohto problému, ako Spojené štáty Americké, budú konať podobne, v tomto prípade podľa Angely Merkelovej EU bude ochotná toto 30%-né predsavzatie aj uskutočniť. K tomuto veľkému zníženiu emisií môže dôjsť len v prípade, ak sa do tohto procesu zapojí každý jeden priemyselný podnik. Musí sa to stať v záujme dôkladného zváženia každého podniku, keďže v rámci určitých opatrení sa môže znížiť okrem produkcie CO2 aj spotreba energie, respektíve môže dôjsť k jej účelnejšiemu využitiu.

Tak tomu bolo aj na prevádzke skupiny Heiche Group v Schwaigern: napriek zvýšenému dopytu po produkcii a zaťaženosti sa podarilo znížiť spotrebu energie v premietnutí na jednotku spotrebovanej energie z obratu a z toho dôvodu aj produkciu CO2 emisií. Na rok 2007 sme vytýčili mieru zníženia o 2%, ale v skutočnosti sme ďaleko presiahli a znížili o 5,9%. A tento trend pokračuje, miera znižovania spotreby energie, a teda aj tendencia znižovania produkcie CO2 emisií pokračuje. Takto napríklad na streche nášho logistického centra sme rozšírili už existujúcu plochu fotovoltaických kolektorov. Inštalovaná plocha fotovoltaických článkov v roku 2007 vyprodukovala 93.576 kWh elektrickej energie, čo znamená, že takýmto spôsobom vyprodukovaného množstva elektrickej energie sme dosiahli úsporu 51 400 kg CO2. Rozšírením plochy na nových strechách bude možné zaručiť väčšiu úsporu. Použitím masového kotla na oleje z rastlinnej produkcie v teplárni centrálna prevádzka skupiny Heiche Group v Schwaigern si vyprodukuje značnú časť vlastnej spotreby tepelnej a elektrickej energie v mieste.

V porovnaní, keď premietneme spotrebované množstvo rastlinných olejov na to isté množstvo ropných derivátov zistíme, že sa v roku 2007 podarilo ušetriť produkciu 1 500 000 kg CO2 emisií.

V záujme ďalšieho znižovania CO2 emisií je potrebné znižovať spotrebu energie cielenými opatreniami. Balík týchto opatrení vypracuje a následne ich zrealizuje samostatná inžinierska kancelária Intelligente Energie GmbH, založená za týmto účelom. Tvorbu princípov a ich implementáciu treba začať v skupine Heiche Group, a tak získané poznatky treba poskytnúť ďalším firmám, napríklad aj Vám. Takto spoločne s Vami budeme schopní znižovať aj vašu produkciu CO2 emisií, ako aj ušetriť náklady na energiu. V prípade otázok bude Vám k dispozícii náš samostatný tím technikov a inžinierov.