SYSTÉMY MANAŽMENTU

Home » Zaujímavosti » Általános » SYSTÉMY MANAŽMENTU

MENEDZSMENT RENDSZEREK

V súlade s požiadavkami našich klientov ponúkame kvalitu a spoľahlivosť na najvyššom stupni.

Naším cieľom je byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov o oblasti povrchového spracovania kovov. Snažíme sa to dosiahnuť nielen kvalitou našich technológií a neustálym rozvojom, ale aj odbornou prípravou našich spolupracovníkov. Integrovaný manažérsky systém (IMS – Integriertes Management System), je jedným z nástrojov pre dosahovanie úspechov, je našou oporou v komplexnom riadení procesov. Správne smerovanie spoločnosti potvrdzujú certifikáty kvality a úspech, ktorý naše spoločnosti dosahujú.