LABORATÓRIUM / TECHNICKÝ KABINET

Home » Zaujímavosti » Általános » LABORATÓRIUM / TECHNICKÝ KABINET

Technikum

„Inovatívny – a nielen povrchne“– motto platí samozrejme aj pre laboratóriá spoločnosti Heiche. Vysoké požiadavky zo strany klientov si čoraz viac vyžadujú centrálnu kontrolu a riadenie procesu technologických kúpeľov. Najmä kontrola používania technologických kúpeľov bez obsahu VI mocného chrómu si vyžaduje vysoké nasadenie zo strany analytiky. V priebehu posledných rokov sme zabezpečili postupnú výstavbu laboratória. Vedľa automatických titrátorov sme namontovali atómový absorpčný spektrometer, aj iónový chromatograf.

Od roku 2008 disponujeme vysokovýkonným tekutým chromatografom a jedným laboratóriom na preverenie brusu. Môžeme vyhlásiť, že v oblasti analytiky stojíme na najvyššom stupni vyspelosti. Analýzu jednotlivých zložiek kúpeľa meriame automatickým titrátorom. Na základe požiadaviek klientov pravidelne sledujeme kvalitu povlakov podľa DIN štandardov a to metódou soľného kúpeľa alebo odvodňovacím systémom. Skúška povrchovej priľnavosti, vrstvovej hrúbky, drsnosti, mikrotvrdosti a váhy povlaku pre nás neznamená problém.

Ochrana životného prostredia je dôležitá aj v laboratórnom prostredí. Náš pracovný tím sa stará o obsluhu čističky odpadových vôd. Zabezpečuje tak, že voda, ktorá opúšťa výrobný proces, sa dostáva do kolobehu odpadových vôd zbavená jedov a jej zloženie sa pohybuje v medziach zákonom stanovených hodnôt. Deje sa to sledovaním prostredníctvom fotometrického zariadenia. V technickom kabinete, ktorý sami prevádzkujeme, je možné testovať nové chemikálie respektíve postupy, vo väčšom objeme. Klientom tak vieme zabezpečiť vyhotovenie vzorového kusu, spracovaného novou povlakovou metódou. Nové povlakovacie metódy možno zaradiť do výrobného procesu v prípade, že uspejú v skúškach odolnosti. Týmto spôsobom uspelo niekoľko metód spracovania bez obsahu VI mocného chrómu. Najskôr boli odskúšané v technickom kabinete, následne boli zaradené do výrobného procesu.

Technikum