POVLAK NANO VRSTVOU

Home » Zaujímavosti » Általános » POVLAK NANO VRSTVOU

Nanobeschichtung

Skupina HeicheGroup sa chemickým nanotechnológiám pri výrobe svojich výrobkov venuje od roku 2000. Tie produkty, ktoré sú zväčša anorganické alebo organické hybridné polyméry, z hľadiska ich výroby sa zakladajú na nejakom sol-gel procese. Takto nanesené vrstvy už aj v prípade veľmi tenkých vrstiev vynikajú svojimi mimoriadnymi vlastnosťami. Tento profil vlastností sa dá riadiť vhodnými syntetickými zákrokmi (“taylormade”), ktoré sa adekvátne dajú meniť.

Tieto vlastnosti sú nasledovné

  • vynikajúca priľnavosť ku kovom (najmä ľahké kovy)
  • vynikajúca odolnosť voči korózii
  • odolnosť voči vode (hydrofóbia – efekt „easy to clean”)
  • odolnosť voči olejom (oleofóbia)
  • odolnosť voči mechanickému opotrebeniu
  • odolnosť voči organickým riedidlám
  • odolnosť voči tepelnému zaťaženiu
  • hrúbka vrstvy medzi 3-5 (priehľadný) a medzi 10-15 (pigmentovaný)

 
Keďže opísané vlastnosti sú účinné už pri veľmi tenkých vrstvách, povlaky nanovrstiev sa javia ako vysoko efektívne z hľadiska zníženia spotreby materiálu. Prínos týchto povlakov s vysokokvalitnými technológiami sa prejavia aj v ich dobe upotrebiteľnosti. Preto napríklad povlaky s efektom tzv.

Easy to Clean vo vhodných formách použitia vytvárajú nielen opticky dlhodobo estetické povrchy, ale vďaka nim je možné dosiahnuť výsledky aj v oblasti úspory energie, napríklad v oblasti klimatizačných technológií.

Podobne hospodárnosť povlakov nanovrstiev je vysoko účinná najmä z aspektu protikoróznej ochrany. Takto napríklad hliníkové súčiastky ošetrené vrstvami nanopovlaku obstáli v teste dlhodobej odolnosti voči roztokom solí, – ešte aj po 3000 hodinách ostali bez známok korózie. Porovnávacími skúškami bolo preukázané, že tieto vynikajúce vlastnosti sa dajú ešte stupňovať, v prípade že tieto nanesené nanovrstvy sú kombinované s vhodne vybranými predbežnými ošetreniami základných povrchov.

Tieto povlakové vrstvy sa dajú nanášať nielen na kovové povrchy, ale pri vhodne upravených nanoroduktoch sú nanášateľné aj na keramické, sklené a plastové povrchy. Radi Vám pomôžeme aj v prípade Vašich špeciálnych požiadaviek na aplikáciu.