OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTRIEDIA

Home » Zaujímavosti » Általános » OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTRIEDIA

umweltschutz

Ochrana životného prostredia a ochrana klímy sú témy, ktorými sa vedenie spoločnosti prednostne zaoberá. HEICHEGROUP mnoho rokov vedie politiku s  ohľadom na životné prostredie a získalo certifikát manažmentu kvality životného prostredia ISO 140001:1996 a certifikát DIN EN 16001:2009 pre systém manažmentu energie. Spôsob využitia energie účinným, ekonomickým a ekologicky prijateľným spôsobom patrili vždy medzi priority spoločnosti v minulosti a najmä v súčasnosti.

Počas výstavby nových výrobných hál v 80. rokoch sa kládol dôraz na využitie obnoviteľnej energie. Vykurovanie týchto hál sa preto vyriešilo pomocou využitia podzemného tepla. Strechy boli následne pokryté systémom fotovoltaických panelov. Výrobné a skládkové priestory spoločností Heiche medzičasom dosiahli výkon 130 kW, ktorý sa neustále zvyšuje. Na mieste ústrednej výrobnej jednotky vo Schwaigern uviedli v roku 2005 do prevádzky blokový kotol na rastlinný olej (Blockheizkraftwerk, BHKW). Spojením výroby elektrickej a tepelnej energie sa spoločnosti podarilo zabezpečiť ekonomicky výhodné používanie energií, s ohľadom na životné prostredie. Následne v r. 2012 vstúpil do prevádzky aj blokový bio-kotol na zemný plyn, ktorý vystriedal predošlý BHKW-kotol na rastlinný olej. Spoločnosti Heiche Oberflächentechnik GmbH sa už v súčasnosti podarilo splniť očakávania Spojeneckého ministerstva životného prostredia, na základe ktorého sa do roku 2020 má 30 % z celkového objemu využitej energie zabezpečiť z obnoviteľných zdrojov energie.

Využitie energie vo výrobnej jednotke sleduje systém kontroly spotreby energie, zvlášť za každý zdroj – čiže spotrebu elektrickej energie, teplej vody, chladiacej vody, stlačeného vzduchu, čistej vody a ionizovanej vody. Tento systém pomáha odhaliť nedostatky v zabezpečení energie a tým prispieva k jeho zlepšeniu.