POVLAKOVANIE HORČÍKOVEJ ZLIATINY

Home » Zaujímavosti » Általános » POVLAKOVANIE HORČÍKOVEJ ZLIATINY

Beschichtung von Magnesium-Guss

Vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam sa horčík teší čoraz väčšej popularite najmä v oblasti automobilového priemyslu. Výhodné vlastnosti tohto kovu opisuje odborná literatúra nasledovne: je ľahší ako hliník, výborný pomer tvrdosti a hmotnosti, vysoká odolnosť voči úderom, výborne drží tvar atď., a to sme spomenuli len niekoľko jeho vlastností. Vytvoriť povlak na povrchu horčíka znamená výzvu a to vďaka jeho pomerne veľkej reaktivite. Zvyšuje sa tým aj jeho náchylnosť na koróziu.

Spoločnosti Heiche dokáže na základe dlhoročných znalostí poskytnúť svojim klientom úctyhodné know-how, čo sa týka povrchovej úpravy kovov a povlakovania.

Kľúčové oblasti opracovania horčíka:


  • úprava pred lepením
  • úprava pred lakovaním
  • antikorózna ochrana katodickým ponorným lakovaním (KTL)
  • antikorózna ochrana resp. vytvorenie antikoróznej vrstvy metódou sol-gel (nanotechnológia)

Úprava pred lepením

Spoločnosť Heiche vyvinula postup, vďaka ktorému sa aktivuje povrch horčíkovej zliatiny spôsobom, ktorý použitím lepidla na báze fenolových živíc zabezpečí vynikajúci kontakt medzi povrchom zliatiny a drevotrieskou.

Úprava pred lakovaním

Aplikácia rôznych povrchových úprav v kombinácii s vytvorením konverzného povlaku, s následným nanesením práškového a mokrého laku, garantuje výbornú ochranu voči korózii.

Povlakovanie katodickým ponorným lakovaním (KTL)

Vďaka špecifickému spôsobu povrchovej úpravy je možné aplikovať katodické ponorné lakovanie aj na zliatiny horčíka tak, že vzniká povlak silno odolný voči korózii: skúška odolnosti voči korózii v komore so slaným kúpeľom v trvaní 240 -1000 hodín (v závislosti od kvality zliatiny).

Tvorba povlaku metódou sol-gel

Príprava povlaku metódou sol-gel sa hodí na tvorbu ochrannej vrstvy súčiastok z horčíkových zliatin, ktoré sú vysoko náchylné na vznik korózie. Ide o technológiu, počas ktorej sa jednotlivé vrstvy nanášajú formou nanotechnológie. Týmto spôsobom je možné vytvoriť povrchy s rôznou variabilitou vlastností: napr. vodeodolnosť (hydrofóbia), schopnosť udržať vodu (hydrofýlia), oleofóbne vlastnosti a pod.

Typické vlastnosti


  • výborné priľňavé vlastnosti
  • vysoká odolnosť voči korózii (> 1000 h SSNT v rámci skúšky v soľnom kúpeli)
  • hydrofóbia (vodeodolnosť)
  • odolnosť voči vysokej mechanickej záťaži
  • odolnosť voči organickým látkam
  • vrstvová hrúbky 2 – 20 m

 
Dôležité je však pripomenúť, že pred aplikáciou metódy sol-gel je nutné prispôsobiť výber povrchovej úpravy kovov. Dosiahneme tak lepšie vlastnosti sol-gelového profilu, predovšetkým priľňavé vlastnosti a odolnosť voči korózii.

Väčšina aplikácií povrchových úprav sa vzťahuje na horčíkové zliatina akosti AM50 a AZ91. Naše inovačné oddelenie je vám k dispozícii, ak potrebujete vykonať vzorku povlaku na inom zliatinovom odliatku.