Blízko k našim zákazníkom

Home » Zaujímavosti » Általános » Blízko k našim zákazníkom

kundennaeheNeustály nárast prepravných nákladov viedol k úzkej prepojenosti firmy s obchodnými partnermi, čo je jedným z determinujúcich predpokladov spoločného úspechu.

Povrchovými úpravami poskytovanými v šiestich závodoch Heiche vieme zabezpečiť optimálnu prepojenosť s prevádzkami našich obchodných partnerov. Firma Heiche poskytuje miestne riešenia šité na mieru, či už na regionálnej alebo medzinárodnej úrovni.

Lean Management, a ritmusban történő felületkezelés ma már fontos feltétele annak, hogy vevőinknél optimális anyagáramlást tudjunk elérni. A vevővel egyeztetett termelés garantálja az igény szerinti, nagy mennyiségű darabok rövid időn belüli felületkezelését. Itt az egyik fontos alkotoóelem a közösen kialakított és dokumentált anyag-áramlás. Päť prevádzok v rámci Európy (3 v Nemecku, 1 v Poľsku a 1 v Maďarsku) a jeden závod v Juhovýchodnej Amerike umožňuje našim partnerom optimálne zásobenie prevádzok rôznych významných subdodávateľov v oblasti automobilového priemyslu

Lean Management a povrchová úprava v rytmických intervaloch sú dnes významným predpokladom, aby sme našim zákazníkom zabezpečili optimálny kolobeh materiálu. Výroba dohodnutá so zákazníkom je zárukou masovej povrchovej úpravy dielcov v krátkom časovom horizonte. Kľúčovým momentom počas tohto procesu je spoločne vytvorený a zdokumentovaný kolobeh materiálu.

Stálymi obchodnými vzťahmi a starostlivosťou o zákazníka na mieste vieme zabezpečiť optimálne zásobenie materiálom. Povrchová úprava je častokrát len poslednou pracovnou fázou v reťazci tvorby pridanej hodnoty. Po jej ukončení je najlepším logistickým riešením priame dodanie produktu konečnému spotrebiteľovi.
V šiestich európskych závodoch a jednej americkej prevádzke si môžeme dovoliť bezprostrednú obsluhu našich partnerov.

Skupina Heiche je vašim partnerom, ktorý vám otvára nové cesty v oblasti zásobenia materiálom.