LOGISTIKA

Home » Zaujímavosti » Általános » LOGISTIKA

Logistik

Technikum

Popri neustále sa zvyšujúcich prepravných nákladoch, pri dosahovaní spoločných úspechov čoraz väčšiu úlohu zohráva schopnosť prispôsobiť a napojiť sa na obchodných partnerov. Optimálna dostupnosť našich prevádzok pre klientelu je zabezpečená kamiónovou flotilou spoločnosti Heiche a zároveň prostredníctvom výkonných špeditérskych spoločností. Heiche Vám ponúka optimálne riešenia na regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Vďaka nepretržitému kontaktu s našimi klientmi a neustálemu kolobehu našej kamiónovej flotily vieme účastníkom zabezpečiť ideálnu dodávku súčiastok. Často sa stáva, že v priebehu zvyšovania hodnoty súčiastok posledným výkonom je ich povrchová úprava. Najlepším riešením v takýchto prípadoch je expedícia ku konečnému užívateľovi.

Ocitáme sa v priaznivej situácii, keď bez problémov vieme obslúžiť Vás a Vašich klientov z niektorých našich pobočiek – z Východného Nemecka, Poľska a Maďarska.

Balenie má značný vplyv na kvalitu výrobku. Nezriedka sa stáva, že kvôli neodbornému baleniu dochádza k poškodeniu tovaru, čo môže spôsobiť sklzy vo výrobnom procese. Takto vzniknuté škody spôsobené počas prepravy sme však schopní takmer úplne eliminovať vlastnými metódami balenia výrobku alebo spôsobom určeným našimi klientmi. Zároveň súčiastky balíme do obalu navyše ihneď po vykonaní povlakovania. Zabezpečujeme tak ochranu proti znečisteniu, čo sa stáva čoraz dôležitejším hľadiskom z pohľadu zostatkových nečistôt.

Heiche stojí na Vašej strane a v oblasti logistiky Vám prináša to najlepšie riešenie, čo je zárukou Vášho úspechu.