JUST-IN-TIME

Home » Zaujímavosti » Általános » JUST-IN-TIME

Just-in-Time

Lean-manažment, rytmická výroba – to sú požiadavky dnešnej klientely, vzťahujúcich sa na výrobný proces. Včasná dodávka veľkého objemu primeranej kvality je výsledkom komunikácie s našimi partnermi v ohľadom výroby. Dôležitou súčasťou chodu sú dispozičný poriadok a skladové hospodárstvo. Ručíme za celý chod logistiky, počnúc od objednávok dielov, cez ich uskladnenie až po posunutie dielu klientovi pre ďalšie spracovanie.

Z toho vyplývajú pre Vás nasledovné výhody

 • uvoľnený kapitál, ktorý možno recyklovať do ďalších investícií
 • jediná kontaktná osoba v širokom okruhu
 • získanie časového priestoru pre prípad dodatočného obstarania
 • nevzniknú ihneď problémy s produkciou v prípade, ak sa vyskytnú časové sklzy vo výrobe u dodávateľa
 • Heiche zabezpečuje obstarávanie od Vami určeného dodávateľa
 • zníženie zaťaženia Vášho úseku obstarávania prostredníctvom priamej požiadavky kanban-kartou
 • získanie priestorovej rezervy na Vašej strane
 • spoločný rozvoj organizácie logistiky
 • zníženie objemu Vašich zásob
 • expedícia z každej výrobnej jednotky
 • zníženie nákladov na prepravue
 • lepšie plánovanie v prípade zmeny objednávky (lepšie riadenie počas zvýšených nárokov na prepravu dodaním okamžite disponibilného tovaru)

 
Heiche je partnerom na Vašej strane, ktorý Vám otvorí nové cesty v oblasti zabezpečovania súčiastok.