ZOSTATKOVÉ NEČISTOTY

Home » Zaujímavosti » Általános » ZOSTATKOVÉ NEČISTOTY

Restschmutz

Čistotná ofenzíva v spoločnosti Heiche

Čistota súčiastok sa za veľmi krátku dobu stala dôležitým hľadiskom v nárokoch na kvalitu v rôznych odvetviach. Zriedkavo nachádzame technický výkres, na ktorom by neboli znázornené hraničné hodnoty vzťahujúce sa na čistotu súčiastky. Spoločnosti Heiche Oberflächentechnik GmbH sa tento vývoj dotýka tými najrôznejšími spôsobmi. Spoločnosť je známa ako špecialista pre povrchovú úpravu kovov, najmä ľahkých kovov ako sú alumínium a horčík, respektíve zabezpečuje vybavenie pre podkladovú prípravu a povlakovanie súčiastok zo zliatin ocele a zinku.

Surové súčiastky vchádzajú do technologického procesu doslova s neznámym stupňom čistoty. Po rôznych povrchových úpravách vykonaných v Heiche však musia vystúpiť s presne stanoveným stupňom čistoty. Ako garanciu pre dodržanie týchto kritérií sp. Heiche spustila viacstupňový kontrolný plán „Čistotná ofenzíva“.

Realizovať sa začala v roku 2005, kedy boli z dôvodu silného znečistenia do odmasťovacích vaní vmontované mikrositové filtre. V rámci analýzy vzťahujúcej sa na celý závod, bola v roku 2010 preskúmaná čistota výrobkov v každom výrobnom rade. Prehliadka sa uskutočnila na základe 19. zväzku Koalície nemeckých výrobcov motorových vozidiel (VDA) alebo na základe klientom stanovených noriem. Väčšina výsledkov kontroly vyhovovala špecifikáciám, ale jednoznačne treba zdôrazniť, že vykonané prehliadky boli vyhovujúce v danom momente.

Pre výrobu súčiastok špecifickej kvality je potrebné z pohľadu zachovania ich čistoty zavádzať ďalšie zlepšovacie opatrenia. Tieto inovatívne opatrenia sa týkajú nielen procesu povrchového spracovania kovov, ale celej logistickej siete dopravy súčiastok a surových obrobkov, od výrobcu až po konečného spotrebiteľa. Je potrebné správne určiť náš okruh zodpovednosti v zachovaní čistoty súčiastok, počnúc od prevzatia súčiastok, cez ich úpravu povlakovaním až po vyskladnenie kompletne upravených súčiastok. Ďalším stupňom čistotnej ofenzívy bude vytvorenie laboratória na preskúmanie zostávajúcich nečistôt.
Súčiastky je potrebné zbaviť nečistôt určeným spôsobom v špeciálne vzduchotesne zariadenom laboratóriu, v oplachovacej kabíne (viď obrázok č. 2). Výsledný čistiaci roztok sa následne prefiltruje a po vysušení filtrov je možné vhodným prístrojom (viď obrázok č. 3) sledovať veľkosť a frekvenciu výskytu mikroskopických častíc a výsledok vyhodnotiť na základe 19. zväzku VDA. Druhá časť našej čistotnej ofenzívy bude ukončená na konci druhého kvartálu 2011. Bude tak umožnená kontrola čistoty súčiastok našich klientov, v ktorejkoľvek fáze spracovacieho procesu v Heiche. Na základe výsledkov a vynesených záverov, úlohou nasledujúcich období bude v rámci rozvojových cyklov znížiť mieru vneseného znečistenia ako aj optimalizovanie výkonu čistiacich procesov.